Informatika érettségi

A vizsga egy gyakorlati és egy szóbeli részből áll. Mindkét szintnél összesen 150 pont szerezhető, 120 pont a gyakorlati részen és 30 pont a szóbeli részen.

Középszint

Emelt szint

Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

240 perc

20 perc

 

A gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga számítógéppel megoldható feladatsorból áll. A vizsgán maximum vonalzó használható segédeszközként és természetesen az internetet nem lehet felhasználni. Emelt szinten az érettségi vizsgára jelentkezéskor a vizsgázónak nyilatkoznia kell arról, hogy milyen szoftverkörnyezetben szeretné a vizsgát megcsinálni. Az aktuális választható szoftvereket minden évben az oktatas.hu oldalon hozzák nyilvánosságra. Például a 2014. májusi vizsgaidőszak szoftverlistája a http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2014majus/info_emelt_szoftverlista_2014maj.pdf linken érhető el.

A választás nagyon fontos, mert az adott vizsgahelyszínen csak a választott szoftvereket kötelesek biztosítani a vizsgázók számára.

Középszinten az iskola maga határozza meg, hogy milyen szoftvereken érettségizhet a diák.

A gyakorlati vizsga témakörei, az idők és a pontok közép és emelt szinten

Középszint

Idő

Pont

Emelt szint

Idő

Pont

Szövegszerkesztés

60 perc

40 pont

Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés

60 perc

30 pont

Prezentáció, grafika, weblapkészítés

40 perc

30 pont

Táblázatkezelés

30 perc

15 pont

Táblázatkezelés

50 perc

30 pont

Adatbázis-kezelés

60 perc

30 pont

Adatbázis-kezelés

30 perc

20 pont

Algoritmizálás, adatmodellezés

90 perc

45 pont

Mint látható a közép- és emelt szint az időkön és a pontokon kívül egy jelentős dologban különbözik egymástól, hogy az emelt szinten programozás is szerepel.

A gyakorlati vizsgát egy központi javítási és értékelési útmutató alapján középszinten az igazgató által felkért tanár, emelt szinten pedig a Kormányhivatalok által felkért tanárok javítják.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga közép szinten a szóbeli vizsgák időpontjában zajlik a saját tanár és a vizsgabizottság előtt. Emelt szinten a kormányhivatal által meghatározott időpontban egy 3 főből álló vizsgabizottság előtt.

A szóbeli vizsga témakörei

A szóbeli vizsgán a vizsgázók számára legalább húsz tételt kell összeállítani. Középszinten a tételeket az iskola állítja össze. Természetesen a tételeknek a vizsgaleírásnak megfelelően az adott témakörökből kell lenniük és az egyes témakörök aránya szintén meg kell feleljen a vizsgaleírásnak. Az alábbi táblázat ezeket a témaköröket és az arányokat mutatja.

Közép- és emelt szint

Témakör

Százalékos arány

Információs társadalom (1)

8-20%

Informatikai alapismeretek – hardver (2)

24-32%

Informatikai alapismeretek – szoftver (3)

20-28%

Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel) (7.1)

20-28%

Könyvtárhasználat (9)

8-12%

A szóbeli vizsga témaköreit legkésőbb 60 nappal az érettségi előtt nyilvánosságra kell hozni. Azaz a pontos tételcímeket nem lehet kiadni csak a tételhez tartozó témakört.

Emelt szinten a szóbeli vizsga központi tételsor alapján történik. Ennek témaköreit az oktatas.hu oldalon lehet megtalálni. Általában az Érettségi menüpontban és azon belül a következő vizsgaidőszakra vonatkozó információk közül a nyilvánosságra hozott anyagoknál. Például 2014. májusi vizsgaidőszak szóbeli témaköröket a http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2014majus/info_emelt_szobeli_tematika_2014maj.pdf linken lehet megtalálni.

A szóbeli vizsga menete

A szóbeli vizsgán egy tételt kell húzni. A tétel kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre. Amennyiben a húzott tétel a 7.1 témakörből van, akkor ahhoz tartozhat gyakorlati feladat is. A gyakorlati feladatot a tétel kifejtésekor számítógépen kell bemutatni. A számítógépet a felkészülés során nem lehet használni.

A 30 perces felkészülés után a vizsgázónak önállóan kell felelnie. A tanár akkor kérdezhet közbe, ha a vizsgázó teljesen eltér a tételétől vagy nyilvánvalóan elakadt a tétel kifejtésében. Ha vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, akkor a vizsgáztató feltehet még néhány kérdést a témával kapcsolatban.

A vizsga teljes időtartama 15 illetve 20 perc. Azaz a vizsgázónak kb. 10 illetve 15 percet kell önállóan felelnie.

A vizsga során a mondanivaló szemléltetésére a számítógépet fel lehet használni, de a szemléltetés ideje nem haladhatja meg a két percet (kivéve a 7.1 témakörnél).

A szóbeli vizsga értékelése

A szóbeli vizsga értékelése megadott szempontok alapján történik. Ezek a szempontok:

 • Logikai felépítés                                                                6 pont
 • Kifejezőkészség, szaknyelv használata                         6 pont
 • Tartalom                                                                           12 pont
 • Kommunikatív készség                                                    6 pont

A logikai kifejtésnél azt értékelik, hogy képes vagy-e a rendelkezésre álló időt jól beosztani és a lényeget kiemelni az adott témakörben. Mennyire van felépítve a felelet és mennyire követhető a gondolatmenet.

A kifejezőkészség, szaknyelv használatánál azt értékelik, hogy megfelelően használod és érted a szaknyelvet illetve, hogy amit mondasz azt érted is és nem csak bemagoltad.

A tartalom értékelés az adott tételre vonatkozik. Itt mérik, hogy mennyire vagy tisztában az adott tételhez tartozó fogalmakkal, témákkal.

A kommunikatív készségnél azt pontozzák, hogy mennyire lehet veled kommunikálni. Megérted-e a kérdéseket, tudsz-e az adott témában értelmes párbeszédet folytatni.

2 hozzászólás

 1. Csatári Gergely június 29, 2017 4:08 du.  Válasz

  Tisztelt Iskola!

  Önöknél tettem nemrég emelt informatika írásbeli és szóbeli vizsgát, melyről most kaptam meg az értékelő lapot.
  Ezúton érdeklődnék, hogy a szóbelire kapott pontok szempontonkénti részletezését hogyan tudhatnám meg?

  Köszönettel,
  Csatári Gergely

  • Jónás Katalin június 29, 2017 5:11 du.  Válasz

   Tisztelt Csatári Gergely!

   Az emelt szintű informatika szóbeli eredményéről, így a részletes pontszámokról sem tud az iskolánk felvilágosítást adni. Az iskolánknak nem áll rendelkezésére semmilyen információ az emelt szintű vizsgák eredményéről.
   Üdvözlettel
   Jónás Katalin

Vélemény, hozzászólás?